Þjóðhagsspá 2015-2019

 • Dimensions

  • Flokkun
   • Einkaneysla
   • Samneysla
   • Fjármunamyndun
   • Atvinnuvegafjárfesting
   • Atvinnuvegafjárfesting
   • Fjárfesting í íbúðarhúsnæði
   • Fjárfesting hins opinbera
   • Þjóðarútgjöld, alls
   • Útflutningur vöru og þjónustu
   • Fjárfesting hins opinbera
   • Innflutningur vöru og þjónustu
   • Fjárfesting í íbúðarhúsnæði
   • Verg landsframleiðsla
   • Vöru- og þjónustujöfnuður, % af VLF
   • Viðskiptajöfnuður, % af VLF
   • Viðskiptajöfnuður án innlánsstofnana í slitameðferð, % af VLF
   • Vísitala neysluverðs
   • Gengisvísitala
   • Raungengi
   • Atvinnuleysi, % af vinnuafli
   • Launavísitala
   • Alþjóðlegur hagvöxtur
   • Alþjóðleg verðbólga
   • Verð útflutts áls
   • Olíuverð