Útlán innlánsstofnana

 • Dimensions

  • Aðilar
   • Erlendir aðilar, alls
   • Innlendir aðilar, alls
  • Tegund gagna
   • Samtals
   • Eignarleigusamningar
   • Gengisbundin skuldabréf
   • Gengisbundin yfirdráttarlán
   • Greiddar óinnleystar ábyrgðir
   • Lán til erlendra dótturfyrirtækja ≤ 1 ár
   • Lán til erlendra dótturfyrirtækja > 1 ár
   • Niðurfærslur
   • Önnur erlend lán ≤ 1 ár
   • Önnur erlend lán > 1 ár
   • Óverðtryggð skuldabréf
   • Verðtryggð skuldabréf
   • Víxlar
   • Yfirdráttarlán
  • Stofnanir
   • Samtals
   • Eignarhaldsfélög
   • Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar
   • Fyrirtæki
   • Heimili
   • Niðurfærslur
   • Óflokkað
   • Ríkissjóður og ríkisstofnanir
   • Sveitarfélög og -stofnanir
  • Fyrirtæki og atvinnugrein
   • Samtals
   • Byggingastarfsemi
   • Fiskveiðar
   • Landbúnaður
   • Námugröftur og iðnaður
   • Samgöngur og flutningar
   • Veitur
   • Verslun
   • þ.a. lífeyrissjóðir
   • þ.a. vátryggingarfélög
   • þ.a. verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir
   • Þjónusta
  • Iðnaður og lán
   • Samtals
   • þ.a. Íbúðalán
   • þ.a. vinnsla landbúnaðarafurða
   • þ.a. vinnsla sjávarafurða
  • Erlend lán
   • Samtals
   • Aðrar myntir
   • Bandaríkjadalir
   • Evrur
   • Íslenskar krónur
   • Japönsk jen
   • Norðurlandamyntir
   • Sterlingspund
   • Svissneskur franki