Reikningar innlánsstofnana

 • Dimensions

  • EIGNIR
   • Eignir, samtals
   • Erlendar eignir, alls
   • Erlendar skuldir, alls
   • Innlendar eignir, alls
   • Innlendar skuldir, alls
   • Skuldir og eigið fé samtals
   • Eigið fé og hlutdeild minnihluta
   • Liðir til skýringar
   • SKULDIR
  • Eignir og skuldir
   • Samtals
   • Aðrar eignir
   • Aðrar skuldir
   • Afleiðusamningar vegna áhættuvarna
   • Fjáreignir á gangvirði í gegnum rekstrarreikning
   • Fjárfestingar til gjalddaga
   • Fjárskuldbindingar á gangvirði í gegnum rekstrarreikning
   • Fjárskuldbindingar á uppreiknuðu verði
   • Fjárskuldbindingar tengdar tilfærslu fjáreigna
   • Hlutafé og eignahlutir ≥ 10%
   • Hlutafé og eignarhlutir ≥ 10%
   • Sjóður og innstæður í Seðlabanka
   • Skuldir við Seðlabanka
   • Söluhæfar fjáreignir
   • Útlán og kröfur
   • Veltufjáreignir
   • Veltufjárskuldir
  • Innistæður
   • Erlend hlutabréf, samtals
   • Erlend markaðsskbr. og víxlar, alls
   • Innlend hlutabréf, samtals
   • Innlend markaðsskbr. og -víxlar, alls
   • Samtals
   • Aðrar fjárhagsl. veltufjárskuldb.
   • Afleiður með erlenda mótaðila
   • Afleiðusamningar á markaði
   • Beinar lántökur
   • Daglán
   • Eignarleigusamningar
   • Erlendar beinar lántökur
   • Erlend verðbréfaútgáfa
   • Erlend víkjandi lán
   • Gangvirðisvarnir
   • Gengisáhættuvarnir
   • Hlutabréf
   • Hlutdeildarfyrirtæki
   • Hlutir í tengdum fyrirtækjum
   • Innlán frá erlendum aðilum, öðrum en lánastofnunum
   • Innlán frá erlendum lánast.
   • Innlán frá lánastofnunum
   • Innlán frá öðrum en lánast.
   • Innlán innlánsstofnana erlendis
   • Innlendar beinar lántökur
   • Innlend verðbréfaútgáfa
   • Innlend víkjandi lán
   • Innstæðubréf
   • Kröfur
   • Kröfur á erlenda aðila
   • Lán gegn veði
   • Markaðsskuldabréf og -víxlar
   • Niðurfærslur útlána til erlendra aðila
   • Seðlar og mynt
   • Sjóðflæðisvarnir
   • Skortstöður
   • Skuldaviðurkenningar
   • Útlán
   • Útlán til erlendra aðila
   • Vaxtastigsvarnir
   • Vaxtastigsvarnir v/sjóðstreymis
   • Verðbréfaútgáfa
   • Viðskiptareikningar
   • Víkjandi lán
  • Lán
   • Samtals
   • Annað bundið sparifé
   • Gengisbundin skuldabréf
   • Gengisb. veltiinnlán
   • Greiddar óinnleystar ábyrgðir
   • Innlán v/viðbótarlífeyrissparnaðar
   • Innlendir gjaldeyrisreikningar
   • Niðurfærslur útlána
   • Óbundið sparifé
   • Orlofsreikningar
   • Óverðtryggð skuldabréf
   • Peningamarkaðsreikningar
   • Veltiinnlán
   • Verðtryggð innlán
   • Verðtryggð skuldabréf
   • Víxlar
   • Yfirdráttarlán
   • Yfirdráttarlán í erl. mynt
   • þ.a. kröfu á innlánsstofnanir / Of which reciavables on
   • þ.a. verðbréf í eigu innlánsstofnana