Reikningar seðlabanka

 • Dimensions

  • Efnahagstærðir
   • Eignir, samtals
   • Erlendar eignir, alls
   • Erlendar skuldir, alls
   • Innlendar eignir, alls
   • Innlendar skuldir, alls
   • Skuldir og eigið fé samtals
   • Aðrar eignir
   • Aðrar skuldir
   • Eigið fé
   • Erlendar skuldir til langs tíma
   • Erlendar skuldir til skamms tíma
   • Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar
   • Innlánsstofnanir
   • Liðir til skýringar
   • Mótvirði við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
   • Ríkissjóður og ríkisstofnanir
   • Seðlar og mynt í umferð
   • SKULDIR
  • Stofnun
   • Samtals
   • Aðrar kröfur
   • Aðrar kröfur gengisbundnar
   • Bundin innlán
   • Bundin innlán til styrkingar forða
   • Bundnar gjaldeyrisinnstæðu
   • Bundnar gjaldeyrisinnstæður ríkissjóðs
   • Bundnar innstæður
   • Daglán
   • Erlendar eignir utan forða
   • Erlendar innstæður
   • Erlend verðbréf
   • Gjaldeyrisinnstæður ríkissjóðs
   • Gjaldeyrisreikningar
   • Gjaldeyrisstaða við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
   • Grunnfé
   • Gull
   • Innstæðubréf
   • Innstæður
   • Lán gegn veði
   • Markaðsskráð verðbréf
   • Seðlar og mynt í sjóði
   • Sérstök dráttarréttindi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn
   • Skiptasamningar í erlendum gjaldmiðli
   • Skiptasamningar í ISK
   • Spariskírteini
   • Viðskiptareikningar ríkissjóðs
   • Viðskiptareikningar ríkisstofnana
  • Innstæður
   • Samtals
   • Seðlar og mynt í umferð
   • Sjóður og innstæður innlánsstofnana