Reikningar bankakerfis

 • Dimensions

  • Efnahagsstærðir
   • Eignir, alls
   • Erlendar eignir, alls
   • Erlendar skuldir, alls
   • Innlendar eignir, alls
   • Innlendar skuldir, alls / Domestic liabilities, total
   • Skuldir, alls
   • Aðrar erlendar eignir bankakerfis
   • Aðrar innlendar eignir
   • Aðrar skuldir
   • Erlend útlán og markaðsverðbréf innlánsstofnana
   • Erlend verðbréfaútgáfa innlánsstofnana
   • Erlend verðbréf Seðlabanka
   • Innlán erlendra aðila í innlánsstofnunum
   • Innlend útlán og markaðsverðbréf
   • Peningamagn og sparifé (M3)
   • SKULDIR
   • Verðbréfaútgáfa innlánsstofnana
  • Stofnun
   • Samtals
   • Bundin innlán
   • Innlánsstofnanir
   • Peningamagn og almennt sparifé (M2)
   • Seðlabanki
  • Innstæður
   • Samtals
   • Almennt sparifé
   • Fjármálafyrirtæki, önnur en bankar
   • Hlutabréf
   • Markaðsskuldabréf
   • Peningamagn (M1)
   • Ríkissjóður og ríkisstofnanir
   • Útlán
   • þ.a eigið fé
   • þ.a eigið fé og hlutdeild minnihluta
   • þ.a innlendar beinar lántökur
   • þ.a ríkissjóður og ríkisstofnanir
  • Lán
   • Samtals
   • Seðlar og mynt í umferð
   • Veltiinnlán