Tekjuafkoma ríkissjóðs - hlutfall af vergri landsframleiðslu (Kafli 4, mynd 26)

  • Dimensions