Stærð Kaupþings banka hf. (Kafli 8, mynd 3)

 • Dimensions

  • Eignir
   • Heildareignir
   • Útlán móðurfélags til viðskiptavina
   • Útlán til viðskiptavina