Rekstraryfirlit sjávarútvegs 2008-2013

 • Dimensions

  • Flokkur
   • 1. Tekjur alls á skilaverði
   • 1. Tekjur alls á skilaverði
   • 2. Aðföng alls
   • 10. Hreinn hagnaður (EBT)
   • 10. Hreinn hagnaður (EBT)
   • 11. Árgreiðsla 6%
   • 1.1 Útflutningstekjur/Skilaverðmæti útflutnings
   • 1.1 Útflutningstekjur/Skilaverðmæti útflutnings
   • 12. Hagnaður (13.=6.-11.)
   • 1.2. Seldur afli - Selt hráefni
   • 1.3. Aðrar tekjur
   • 1.3. Aðrar tekjur
   • 2.1. Hráefni
   • 2.2 Rafmagn
   • 2.3 Olíur
   • 2.3 Olíur
   • 2.4 Tryggingar
   • 2.4 Tryggingar
   • 2.5 Umbúðir
   • 2.5 Umbúðir
   • 2.6 Flutningskostnaður
   • 2.6 Flutningskostnaður
   • 2.7 Viðhald
   • 2.7 Viðhald
   • 2.8 Önnur aðföng
   • 2.8 Önnur aðföng
   • 2.8 Veiðarfæri
   • 2.8 Veiðarfæri
   • 3. Vinnsluvirði
   • 3. Vinnsluvirði
   • 4. Laun og tengd gjöld
   • 4. Laun og tengd gjöld
   • 5. Skattar á framleiðslu
   • 5. Skattar á framleiðslu
   • 6. Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA)
   • 7. Afskriftir
   • 7. Afskriftir
   • 8. Rekstrarafgangur
   • 8. Rekstrarafgangur
   • 9. Vextir og gengismunur
   • 9. Vextir og gengismunur
   • EBITDA sem hlutfall af tekjum, %
   • Hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
   • Hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
   • Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
   • Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
  • Skipting
   • Sjávarútvegur alls
   • Fiskveiðar
   • Fiskvinnsla