Verðbréfa og fjárfestingarsjóðir

 • Dimensions

  • Efnahagsyfirlit
   • Aðrar eignir
   • Aðrar skuldir
   • Eigið fé
   • Eignir
   • Erlend verðbréf
   • Innlend verðbréf
   • Kröfur á lánastofnanir
   • Sjóður og bankainnistæður
   • Skuldir og eigið fé
   • Tékk (eignir = skuldir)
   • Útgefin hlutdeildarskírteini
   • Verðbréfaeign
  • Sjóður
   • Samtals
   • Fjárfestingar í innlánum
   • Hlutabréf
   • Hlutdeildarskírteini í fagfjárfestasjóðum
   • Hlutdeildarskírteini í fjárfestingarsjóðum
   • Hlutdeildarskírteini í verðbréfasjóðum
   • Hlutdeildarsk. í verðbréfa- og fjárfest.sj.
   • Húsbréf
   • Íbúðabréf
   • Önnur ríkisbréf
   • Skuldabréf
   • Spariskírteini ríkissjóðs
   • Verðbréf annarra fjármálastofnana
   • Verðbréf fyrirtækja
   • Verðbréf innlánsstofnana
   • Verðbréf sveitarfélaga