Tryggingarfélög

 • Dimensions

  • Efnahagsstærðir
   • Aðrar eignir
   • Aðrar eignir / Other assets
   • Eigið fé
   • Eigið fé / Equity
   • Eignir
   • Eignir / Assets
   • Handbært fé
   • Handbært fé / Cash and cash equivalents
   • Hlutur endurtryggjenda í vátryggingaskuld
   • Hlutur endurtryggjenda í vátryggingaskuld / Reinsurance share in technical provisions
   • Kröfur á lánastofnanir
   • Kröfur á lánastofnanir / Claims on credit institutions
   • Rekstrarfjármunir
   • Rekstrarfjármunir / Property and equipment
   • Skuldir
   • Skuldir / Liabilities
   • Skuldir og eigið fé
   • Skuldir og eigið fé / Liabilities and equity
   • Útlán og markaðsverðbréf
   • Útlán og markaðsverðbréf / Loans and securities
  • Eignir, skuldir og eigið fé
   • samtals
   • Samtals
   • Erlendar lántökur
   • Erlendar lántökur / Foreign borrowings
   • Erlend verðbréfaútgáfa
   • Erlend verðbréfaútgáfa / Foreign security issue
   • Gengisbundin markaðsskuldabréf
   • Gengisbundin markaðsskuldabréf / Foreign currency-linked marketable bonds
   • Hlutabréf
   • Hlutabréf / Shares
   • Hlutdeildarskírteini
   • Hlutdeildarskírteini / Mutual funds' units
   • Innlendar lántökur
   • Innlendar lántökur / Domestic borrowings
   • Innlend verðbréfaútgáfa
   • Innlend verðbréfaútgáfa / Domestic security issue
   • Kröfur á erlendar lánastofnanir
   • Kröfur á erlendar lánastofnanir / Claims on foreign credit institutions
   • Kröfur á innlendar lánastofnanir
   • Kröfur á innlendar lánastofnanir / Claims on domestic credit institutions
   • Markaðsvíxlar
   • Markaðsvíxlar / Marketable bills
   • Óverðtryggð markaðsskuldabréf
   • Óverðtryggð markaðsskuldabréf / Marketable unindexed bonds
   • Ríkisvíxlar
   • Ríkisvíxlar / Treasury bills
   • Skammtímaskuldir við innlenda aðila
   • Skammtímaskuldir við innlenda aðila / Domestic short-term liabilities
   • Útlán
   • Útlán / Loans
   • Vátryggingaskuld
   • Vátryggingaskuld / Technical provisions
   • Verðtryggð markaðsskuldabréf
   • Verðtryggð markaðsskuldabréf / Marketable indexed bonds
  • Skuldabréf og hlutabréf
   • Samtals
   • Aðrar vátryggingaskuldir
   • Gengisbundin skuldabréf
   • Gengisbundin skuldabréf / Foreign currency-linked bonds
   • Iðgjaldaskuld
   • Innlend skuldabréfaútgáfa
   • Innlend skuldabréfaútgáfa / Domestic bond issue
   • Innlend víxlaútgáfa
   • Innlend víxlaútgáfa / Domestic bill issue
   • Önnur útlán
   • Önnur útlán / Other loans
   • Other technical provisions
   • Óverðtryggð skuldabréf
   • Óverðtryggð skuldabréf / Unindexed bonds
   • Provisions for outstanding claims
   • Provisions for unearned premiums
   • Tjónaskuld
   • Verðtryggð skuldabréf
   • Verðtryggð skuldabréf / Indexed bonds
   • Víxlar
   • Víxlar / Bills
   • þ.a. erlend hlutabréf
   • þ.a. erlend hlutabréf / thereof foreign shares
   • þ.a. erlend hlutdeildarskírteini
   • þ.a. erlend hlutdeildarskírteini / thereof foreing mutual funds' units
   • þ.a. vátryggingarfélög
   • þ.a. vátryggingarfélög / thereof insurance companies