Nýskráningar fyrirtækja og félaga eftir bálkum atvinnugreina og rekstrarformi 2008-2015

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Alls
   • G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
   • G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
   • A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
   • A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
   • B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörð
   • C Framleiðsla
   • C Framleiðsla
   • D Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • D Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
   • E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • H Flutningar og geymsla
   • H Flutningar og geymsla
   • I Rekstur gististaða og veitingarekstur
   • I Rekstur gististaða og veitingarekstur
   • J Upplýsingar og fjarskipti
   • J Upplýsingar og fjarskipti
   • K Fjármála- og vátryggingastarfsemi
   • K Fjármála- og vátryggingastarfsemi
   • L Fasteignaviðskipti
   • L Fasteignaviðskipti
   • M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
   • M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
   • N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • O Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
   • O Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
   • P Fræðslustarfsemi
   • P Fræðslustarfsemi
   • Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
   • R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
   • S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
   • S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
   • U Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt
   • U Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt
   • X Óþekkt starfsemi
   • X Óþekkt starfsemi
  • Rekstrarform
   • Áhugamannafélag
   • Byggðasamlag (bs)
   • Einkahlutafélag (ehf)
   • Félagasamtök
   • Félag í frístundabyggð
   • Félagsbú
   • Hlutafélag, almennt (hf)
   • Hlutafélög - opinber
   • Húsfélag
   • Opinber aðili
   • Ríkisstofnun
   • Sameignarfélag almennt (sf)
   • Samlagsfélag, almennt (slf)
   • Samlagshlutafélag
   • Samvinnufélag (svf)
   • Sjálfseignarstofnun með staðfesta skipulagsskrá
   • Sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur (ses)
   • Sparisjóður
   • Stofnun/fyrirtæki í eigu erlends ríkis
   • Stofnun sveitarfélags
   • Útibú erlends félags
   • Veiðifélag