Skráðir nemendur á framhalds- og viðbótarstigi eftir skólum, tegund náms 2007-2013

 • Dimensions

  • Skóli
   • Alls
   • Allegro, Suzukitónlistarskólinn
   • Beauty Academy
   • Borgarholtsskóli
   • Danslistarskóli JSB
   • Fisktækniskóli Íslands
   • Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
   • Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
   • Fjölbrautaskólinn við Ármúla
   • Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
   • Fjölbrautaskóli Snæfellinga
   • Fjölbrautaskóli Suðurlands
   • Fjölbrautaskóli Suðurnesja
   • Fjölbrautaskóli Vesturlands
   • Fjöltækniskóli Íslands
   • Flensborgarskóli
   • Flugmálastjórn Íslands/Flugstoðir
   • Flugskóli Íslands
   • Flugstoðir
   • Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
   • Framhaldsskólinn á Húsavík
   • Framhaldsskólinn á Laugum
   • Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
   • Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
   • Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
   • Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað
   • Háskóli Íslands
   • Háskólinn á Bifröst
   • Háskólinn í Reykjavík
   • Heilsumeistaraskólinn
   • Hólaskóli
   • Hólaskóli/Háskólinn á Hólum
   • Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað
   • Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
   • Iðnskólinn í Hafnarfirði
   • Iðnskólinn í Reykjavík
   • Keilir - Menntastofnun á Keflavíkurflugvelli
   • Kennaraháskóli Íslands
   • Klassíski listdansskólinn
   • Kvennaskólinn í Reykjavík
   • Kvikmyndaskóli Íslands
   • Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
   • Listdansskóli Íslands
   • Listdansskóli Reykjanesbæjar
   • Lögregluskólinn
   • Menntaskóli Borgarfjarðar
   • Menntaskólinn á Akureyri
   • Menntaskólinn að Laugarvatni
   • Menntaskólinn á Egilsstöðum
   • Menntaskólinn á Ísafirði
   • Menntaskólinn á Tröllaskaga
   • Menntaskólinn Hraðbraut
   • Menntaskólinn í Kópavogi
   • Menntaskólinn í Reykjavík
   • Menntaskólinn við Hamrahlíð
   • ...
  • Tegund náms
   • Alls
   • Almennt bóknám, 3AG
   • Almennt grunnnám, 3CG
   • For-starfsnám, 3BP
   • For-starfsnám, 3CP
   • Framhaldsskólastig: Almennt bóknám, 3AG
   • Framhaldsskólastig: Almennt bóknám, 3CG
   • Framhaldsskólastig: Almennt grunnnám, 3CG
   • Framhaldsskólastig: For-starfsnám, 3BP
   • Framhaldsskólastig: For-starfsnám, 3CP
   • Framhaldsskólastig: Starfsnám, 3AV
   • Framhaldsskólastig: Starfsnám 3CV
   • Starfsnám, 3AV
   • Starfsnám á framhaldsskólastigi, 3CV
   • Starfsnám á viðbótarstigi, 4CV
   • Viðbótarstig: Starfsnám 4CV
  • Námsbrautir
   • Alls
   • Almenn námsbraut
   • Almennt nám í verk- og tæknigreinum
   • Bakaraiðn
   • Bifreiðasmíði
   • Bifvélavirkjun
   • Bílamálun
   • Bíliðnir grunnnám
   • Blikksmíði
   • Blómaskreytingar
   • Bókasafnstækni
   • Búfræði
   • Bygginga- og mannvirkjagreinar grunnnám
   • Byggingariðnfræði
   • Fatatækni
   • Félagsfræðabraut til stúdentsprófs
   • Félagsfræðibraut til stúdentsprófs
   • Félagsliðabraut
   • Ferðamál
   • Fiskeldi
   • Fiskvinnsla
   • Fjölmiðlatækni
   • Flugafgreiðsla
   • Flugfjarskipti
   • Fluggagnafræði
   • Flugliðabraut
   • Flugstjórn
   • Flugumferðarstjórn
   • Flugvélavirkjun
   • Fornám
   • Fótaaðgerðafræði
   • Framreiðsla
   • Frumgreinadeild
   • Frumkvöðlanám
   • Garðplöntufræði
   • Grunnnám fataiðna
   • Gull- og silfursmíði
   • Handíðabraut
   • Hársnyrtiiðn
   • Heilbrigðisbraut til stúdentsprófs
   • Heilbrigðis- og félagsþjónustubraut
   • Heilsumeistarafræði
   • Hjúkrunar- og móttökuritarar
   • Hljóðfæraleikur
   • Hljóðtækni
   • Hönnunar- og markaðsbraut til stúdentsprófs
   • Hótel- og þjónustubraut
   • Hrossabraut
   • Hugvísindabraut til stúdentsprófs
   • Húsasmíði
   • Húsgagnabólstrun
   • Húsgagnasmíði
   • Hússtjórn
   • Iðnhönnun
   • International Baccalaureate
   • ...
  • Kyn
   • Alls
   • Karlar
   • Konur