Útgjöld ríkissjóðs til almannatrygginga og velferðarmála 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • Almannatryggingar og velferðarmál, alls
   • 1. Sjúkdómar
   • 2. Örorka og fötlun
   • 3. Öldrun
   • 4. Eftirlifendur
   • 5. Fjölskyldur og börn
   • 6. Atvinnuleysi
   • 7. Húsnæðisaðstoð
   • 8. Félagsleg aðstoð, ótalin annars staðar
   • 9. Almannatryggingar og velferðarmál, ót.a.s.