Útgjöld hins opinbera vegna húsnæðisaðstoðar 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 7. Útgjöld vegna húsnæðisaðstoðar alls
   • 7.1 Vaxtabætur
   • 7.2.1 Niðurgreidd húsaleiga
   • 7.2.2 Húsaleigubætur
   • 7.2.3 Varasjóður húsnæðismála
   • 7.2 Útgjöld sveitarfélaga vegna húsnæðisaðstoðar