Útgjöld hins opinbera vegna fjölskyldna og barna 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 5.1 Fæðingarorlof ( og -styrkur)
   • 5.2 Umönnunar- og makabætur
   • 5.3 Barnalífeyrir
   • 5.3 Barnalífeyrir
   • 5.4 Mæðra og feðralaun
   • 5.5 Meðlag
   • 5.6 Barnabætur
   • 5.7 Aðrar tilfærslur til fjölskyldna og barna
   • 5.8.1 Leikskólaþjónusta fyrir yngstu börnin
   • 5.8 Þjónusta við fjölskyldur og börn
   • 5.9 Önnur útgjöld vegna fjölskyldna og barna
   • 5. Útgjöld vegna fjölskyldna og barna