Útgjöld hins opinbera vegna eftirlifenda 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 4.1 Dánabætur
   • 4.2 Barnalífeyrir vegna andláts foreldris
   • 4. Útgjöld vegna eftirlifenda