Útgjöld hins opinbera vegna öldrunar 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 3.1 Ellilífeyrir, grunnlífeyrir
   • 3.2 Ellilífeyrir, tekjutrygging
   • 3.3 Vasapeningar og uppbætur vegna öldrunar
   • 3.4 Barnalífeyrir vegna öldrunar
   • 3.5 Heimilisuppbót aldraðra
   • 3.6 Aðrar bætur vegna öldrunar
   • 3.7 Þjónusta við aldraða
   • 3. Útgjöld vegna öldrunar