Útgjöld hins opinbera vegna örorku og fötlunar 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 2.1 Örorkulífeyrir, grunnlífeyrir
   • 2.2 Örorkulífeyrir, tekjutrygging
   • 2.3 Örorkustyrkur og vasapeningar
   • 2.4 Barnalífeyrir vegna örorku og fötlunar
   • 2.5 Endurhæfingarlífeyrir
   • 2.6 Heimilisuppbót
   • 2.7 Aðrar bætur vegna örorku og fötlunar
   • 2.8.1 Þjónusta ríkissjóðs vegna fötlunar
   • 2.8.2 Þjónusta sveitarfélaga vegna fötlunar
   • 2.8 Þjónusta vegna fötlunar
   • 2.9 Fjárfesting hins opinbera vegna fötlunar
   • 2. Útgjöld vegna örorku og fötlunar