Útgjöld hins opinbera vegna slysa og veikinda 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 1.1 Sjúkradagpeningar
   • 1.2 Slysabætur
   • 1.3 Sjúklingabætur
   • 1.4 Foreldrar langveikra fatlaðra barna
   • 1.5 Þjónusta vegna slysa og veikinda
   • 1. Útgjöld vegna slysa og veikinda