Önnur útgjöld hins opinbera til velferðarmála ót.a.s. 1998-2014

 • Dimensions

  • eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld á mann, staðvirt
  • skipting
   • 9.1 Vinnusamningar öryrkja og læknisvottorð
   • 9.2 Tilfærslur vegna velferðarmála
   • 9.3 Þjónusta vegna velferðarmála
   • 9.4 Fjárfesting vegna annarra velferðarmála
   • 9. Útgjöld vegna slysa og veikinda