Útgjöld hins opinbera til almannatrygginga og velferðarmála 1980-1998

  • Dimensions

    • Eining
      • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
      • Í milljónum króna
      • Innbyrðis hlutdeild
      • Útgjöld til almannatrygginga og velferðarmála staðvirt á mann
    • Skipting
      • Almannatryggingar og velferðarútgjöld , alls
      • 1. Sjúkra-, mæðra- og örorkubætur
      • 2. Elli-, örorku- og ekkjulífeyrir
      • 3. Atvinnuleysisbætur
      • 4. Barna-, vaxta- og húsnæðisbætur
      • 5. Dagvistun, dvalarheimili o.þ.h.
      • 6. Málefni fatlaðra
      • 7. Önnur félagsmál