Útgjöld hins opinbera til almannatrygginga og velferðarmála 1980-1998

 • Dimensions

  • Eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Útgjöld til almannatrygginga og velferðarmála staðvirt á mann
  • Skipting
   • Almannatryggingar og velferðarútgjöld , alls
   • 1. Sjúkra-, mæðra- og örorkubætur
   • 2. Elli-, örorku- og ekkjulífeyrir
   • 3. Atvinnuleysisbætur
   • 4. Barna-, vaxta- og húsnæðisbætur
   • 5. Dagvistun, dvalarheimili o.þ.h.
   • 6. Málefni fatlaðra
   • 7. Önnur félagsmál