Tekjur og gjöld hins opinbera eftir ársfjórðungum 2004-2015

 • Dimensions

  • Aðili
   • Almannatryggingar
   • Hið opinbera
   • Ríkissjóður
   • Sveitarfélög
  • Skipting
   • 1 Heildartekjur
   • 2 Heildarútgjöld
   • Heildartekjur sem % af VLF ársins
   • Heildarútgjöld sem % af VLF ársins
   • 111 Skattar á tekjur og hagnað
   • 112 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
   • 113 Eignarskattar
   • 114 Skattar á vöru og þjónustu
   • 115 Skattar á alþjóðaviðskipti
   • 116 Aðrir skattar
   • 11 Skatttekjur
   • 12 Tryggingagjöld
   • 13 Fjárframlög
   • 14 Eignatekjur
   • 21 Laun
   • 22 Kaup á vöru og þjónustu
   • 23 Afskriftir
   • 23 Afskriftir (-)
   • 24 Vaxtagjöld
   • 25 Framleiðslustyrkir
   • 26 Fjárframlög
   • 27 Félagslegar tilfærslur til heimila
   • 28 Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
   • 31 Fjárfesting
   • Tekjujöfnuður (3 = 1 - 2)
   • Tekjujöfnuður sem % af tekjum
   • Tekjujöfnuður sem % af VLF ársins