Rekstraryfirlit fiskvinnslu 1997-2013

 • Dimensions

  • Tekju- og gjaldaliðir
   • 1. Tekjur alls á skilaverði
   • 2. Aðföng alls
   • 11. Hreinn hagnaður (EBT)
   • 1.1 Skilaverðmæti útflutnings
   • 12.Árgreiðsla (6%)
   • 1.2. Innanlandssala afurða
   • 13. Afurðalán
   • 1.3. Seldur afli - Selt hráefni
   • 1.4. Aðrar tekjur
   • 14. Hreinn hagnaður
   • 2.1. Hráefni
   • 2.2 Rafmagn
   • 2.3 Olíur
   • 2.4 Tryggingar
   • 2.5 Umbúðir
   • 2.6 Flutningskostnaður
   • 2.7 Viðhald
   • 2.8 Önnur aðföng
   • 3. Vinnsluvirði (1.-2.)
   • 4. Laun og tengd gjöld
   • 5. Skattar á framleiðslu
   • 6. Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA)
   • 7. Afskriftir
   • 8. Rekstrarafgangur (6.-7.)
   • 9. Verðbreytingafærsla og vextir
   • EBITDA sem hlutfall af tekjum, %
   • Hlutfall af tekjum, %
   • Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
  • Tegund vinnslu
   • Samtals
   • Frysting
   • Hörpdud.vinnsla
   • Ísfiskvinnsla
   • Mjölvinnsla
   • Rækjuvinnsla
   • Síldarsöltun
   • Söltun og hersla