Útflutningsframleiðsla sjávarafurða á verðlagi hvers árs fyrir sig 2004-2013

 • Dimensions

  • Afurð
   • Alls
   • Aðrar afurðir
   • Frystur fiskur
   • Frystur fiskur
   • Frystur skelfiskur
   • Lýsi
   • Lýsi
   • Mjöl
   • Mjöl
   • Ný, kæld eða ísvarinn fiskflök
   • Ný, kæld eða ísvarinn fiskflök
   • Nýr, kældur eða ísvarinn fiskur
   • Saltaðar og hertar afurðir
  • Ár
   • 2004
   • 2005
   • 2006
   • 2007
   • 2008
   • 2009
   • 2010
   • 2011
   • 2012
   • 2013
   • 2014
   • Breyting 2007-2008 í %
   • Breyting 2008-2009 í %
   • Breyting 2009-2010 í %
   • Breyting 2010-2011 í %
   • Breyting 2011-2012 í %
   • Breyting 2012-2013 í %
   • Breyting 2013-2014 í %
  • Eining
   • Magn
   • Verðmæti