Rekstraryfirlit eftir bálkum, paraður samanburður 2004 og 2005

 • Dimensions

  • Liður
   • Fjöldi fyrirtækja
   • 1. Rekstrartekjur
   • 1.1 Tekjur
   • 1.2 Birgðabreyting fullunninna vara
   • 2. Rekstrargjöld
   • 2.1 Hráefnanotkun
   • 2.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld
   • 2.3 Önnur rekstrargjöld
   • 2.4 Afskriftir
   • 3. Rekstrarhagnaður
   • 4. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
   • 5. Hagnaður af reglulegri starfsemi
   • 6. Óreglulegar tekjur og gjöld
   • 7. Hreinn hagnaður fyrir tekju- og eignarskatta
   • 8. Tekju- og eignarskattar
   • 9.1 Hráefnisnotkun, % af rekstrartekjum
   • 9.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.3 Önnur rekstrargjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.4 Afskriftir, % af rekstrartekjum
   • 9.5 Rekstrarhagnaður, % af rekstrartekjum
   • 9.6 Hagnaður af reglulegri starfsemi, % af rekstrartekjum
  • Atvinnugrein
   • Samtals
   • Samtals án fjármála-, trygginga- og orkufyrirtækja
   • A Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt
   • B Fiskeldi (05.02.2)
   • B Veiðar og vinnsla sjávarafurða (með 15.2 og án 05.02.2)
   • CB Námugröftur og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
   • D Iðnaður (án 15.2, 27.35 og 27.42)
   • D Stóriðja (27.35 og 27.42)
   • E Veitur
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • G Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta
   • H Hótel- og veitingahúsarekstur
   • I Samgöngur, fjarskipti og flutningar
   • J Innlánsstofnanir og önnur fjármálafyrirtæki
   • J Tryggingafélög
   • K Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • M Fræðslustarfsemi
   • N Heilbrigðisþjónusta
   • O Önnur samfélagsþjónusta, félaga- og menningarstarfsemi o.fl.
   • Ótilgreind starfsemi