Rekstraryfirlit eftir deildum, paraður samanburður 2006 og 2007

 • Dimensions

  • Liður
   • Fjöldi fyrirtækja
   • 1. Rekstrartekjur
   • 1.1 Tekjur
   • 1.2 Birgðabreyting fullunninna vara
   • 2. Rekstrargjöld
   • 2.1 Hráefnanotkun
   • 2.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld
   • 2.3 Önnur rekstrargjöld
   • 2.4 Afskriftir
   • 3. Rekstrarhagnaður
   • 4. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
   • 5. Hagnaður af reglulegri starfsemi
   • 6. Óreglulegar tekjur og gjöld
   • 7. Hreinn hagnaður fyrir tekjuskatt
   • 8. Tekjuskattur
   • 9.1 Hráefnisnotkun, % af rekstrartekjum
   • 9.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.3 Önnur rekstrargjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.4 Afskriftir, % af rekstrartekjum
   • 9.5 Rekstrarhagnaður, % af rekstrartekjum
   • 9.6 Hagnaður af reglulegri starfsemi, % af rekstrartekjum
  • Atvinnugrein
   • 51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
   • 01 Landbúnaður og dýraveiðar
   • 05 Fiskeldi
   • 05 Fiskveiðar án fiskeldis
   • 14 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • 15 Fiskiðnaður
   • 15 Matvæla og drykkjarvöruiðnaður án fiskiðnaðar
   • 17 Textíliðnaður
   • 18 Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
   • 19 Leðuriðnaður
   • 20 Trjáiðnaður
   • 21 Pappírsiðnaður
   • 22 Útgáfustarfsemi og prentiðnaður
   • 24 Efnaiðnaður
   • 25 Gúmmí- og plastvöruframleiðsla
   • 26 Gler-, leir-, og steinefnaiðnaður
   • 27 Framleiðsla málma
   • 28 Málmsmíði og viðgerðir
   • 29 Vélsmíði og vélaviðgerðir
   • 30-31 Framleiðsla og viðgerðir rafmagnstækja ót.a.
   • 32 Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og -tækja
   • 33 Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum, úrum o.fl.
   • 34 Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla
   • 35 Framleiðsla annarra farartækja
   • 36 Húsgagnaiðnaður og annar ótalinn iðnaður
   • 37 Endurvinnsla
   • 40 Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • 41 Vatnsveitur
   • 45 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • 50 Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar
   • 52 Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota
   • 55 Hótel- og veitingahúsarekstur
   • 60 Samgöngur á landi
   • 61 Samgöngur á sjó og vatnaleiðum
   • 62 Flugsamgöngur
   • 63 Flutningaþjónusta, starfsemi ferðaskrifstofa og flutningamiðlun
   • 64 Póstur og sími
   • 65 Fjármálaþjónusta, ekki vátryggingar og lífeyrissjóðir
   • 66 Starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, þó ekki almannatryggingar
   • 70 Sala og rekstur fasteigna
   • 71 Leiga á vélum- og tækjum án stjórnanda og leiga á hlutum til einka- og heimilisnota
   • 72 Tölvur og tölvuþjónusta
   • 73 Rannsóknir og þróunarstarf
   • 74 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta
   • 80 Fræðslustarfsemi
   • 85 Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • 90 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir o.þ.h.
   • 91 Starfsemi annarra ótalinna félaga og samtaka
   • 92 Tómstunda-, menningar- og íþróttastarfsemi
   • 93 Önnur persónuleg þjónustustarfsemi
   • 98 Ýmsar atvinnugreinar ót.a.