Nýskráningar hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum (ÍSAT95) 2000-2007

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • 51.21.0 Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður
   • 51.22.0 Heildverslun með blóm og plöntur
   • 51.23.0 Heildverslun með lífdýr
   • 51.24.0 Heildverslun með húðir, skinn og leður
   • 51.31.0 Heildverslun með ávexti og grænmeti
   • 51.32.0 Heildverslun með kjöt og kjötvöru
   • 51.33.0 Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, olíu til manneldis og feiti
   • 51.34.0 Heildverslun með áfengi og aðra drykkjarvöru
   • 51.36.0 Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti
   • 51.37.0 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd
   • 51.38.0 Heildverslun með fisk og fiskafurðir
   • 51.39.0 Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak
   • 51.41.0 Heildverslun með vefnaðarvöru
   • 51.42.1 Heildverslun með fatnað
   • 51.42.2 Heildverslun með skófatnað
   • 51.43.0 Heildverslun með heimilistæki, útvarps- og sjónvarpstæki, lampa, rafmagnstæki o.þ.h.
   • 51.44.2 Heildverslun með hreingerningarefni
   • 51.45.0 Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru
   • 51.46.0 Heildverslun með lyf og lækningavörur
   • 51.47.1 Heildverslun með húsgögn
   • 51.47.2 Heildverslun með teppi og önnur gólfefni
   • 51.47.3 Heildverslun með úr, sjóntæki og ljósmyndavörur
   • 51.47.4 Heildverslun með leikföng
   • 51.47.5 Heildverslun með bækur, blöð og ritföng
   • 51.47.9 Heildverslun með annan ótalinn varning til heimilisnota
   • 51.51.0 Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og skyldar vörur
   • 51.52.0 Heildverslun með óunna málma og málmgrýti
   • 51.53.0 Heildverslun með timbur, byggingarefni og málningu
   • 51.54.0 Heildverslun með járnvöru, vöru til pípu- og hitalagna og búnað til þeirra
   • 51.55.0 Heildverslun með efnavöru
   • 51.61.0 Heildverslun með smíðavélar til málm- og trésmíða
   • 51.62.0 Heildverslun með vélar til mannvirkjagerðar
   • 51.64.1 Heildverslun með tölvur, ritvélar o.þ.h.
   • 51.64.2 Heildverslun með skrifstofubúnað
   • 51.65.1 Heildverslun með veiðarfæri og fiskvinnsluvélar
   • 51.65.9 Heildverslun með annan ótalinn búnað og vélar til nota í iðnaði, verslun, siglingum og flugi
   • 51.66.0 Heildverslun með landbúnaðarvélar og -tæki og hluti til þeirra
   • 51.70.0 Önnur heildverslun
   • 01.11.1 Kornrækt, grasrækt og önnur ræktun, þó ekki kartöflurækt
   • 01.11.2 Kartöflurækt
   • 01.12.1 Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
   • 01.12.2 Blómarækt
   • 01.13.0 Ræktun ávaxta og berja
   • 01.21.0 Nautgriparækt
   • 01.22.1 Sauðfjárrækt
   • 01.22.2 Hrossarækt
   • 01.23.0 Svínarækt
   • 01.24.0 Alifuglarækt
   • 01.25.1 Blönduð búfjárrækt
   • 01.25.2 Loðdýrabú
   • 01.25.9 Önnur ótalin búfjárrækt
   • 01.30.0 Blandaður búskapur jarðyrkju og búfjárræktar
   • 01.41.1 Þjónusta við jarðyrkju
   • 01.41.2 Skrúðgarðyrkja
   • 01.42.0 Þjónusta við búfjárrækt önnur en dýralækningar
   • ...