Útstreymi NOx, CO og NMVOC eftir uppruna 1990-2010

 • Dimensions

  • Lofttegund
   • Köfnunarefnisoxíð (NOx)
   • Kolmonoxíði (CO)
   • Rokgjörn lífræn efni, án metans (NMVOC)
  • Uppruni
   • Eldsneytisbrennsla, alls
   • Heildarútstreymi af mannavöldum
   • Aðrar samgöngur
   • Fiskveiðar
   • Förgun úrgangs
   • Iðnaðarferlar
   • Iðnaður og byggingastarfsemi
   • Notkun leysiefna
   • Önnur eldsneytisbrennsla
   • Vegasamgöngur