Útstreymi lofttegunda sem valda gróðurhúsaáhrifum 1990-2010

 • Dimensions

  • Lofttegund
   • Heildarútstreymi af mannavöldum
   • Brennisteinshexaflúoríð (SF6)
   • Díköfnunarefnisoxíð (N2O)
   • Flúorkolefni (PFC)
   • Koldíoxíð (CO2)
   • Metan (CH4)
   • Vetnisflúorkolefni (HFC)