Bótaþegar og bótagreiðslur vegna félagslegrar aðstoðar 1994-2013

 • Dimensions

  • Eining
   • Bótagreiðslur, milljónir króna
   • Fjöldi bótaþega
  • Skipting
   • Alls
   • Annað
   • Bætur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna
   • Barnalífeyrir v/menntunar
   • Dánabætur
   • Endurhæfingarlífeyrir
   • Frekari uppbætur
   • Heimilisuppbót
   • Mæðra- og feðralaun
   • Maka- og umönnunarbætur
   • Sérstök heimilisuppbót
   • Sérstök uppbót til framfærslu
   • Umönnunarbætur, -styrkur, -greiðslur
   • Uppbætur v/bifreiðakaupa
   • Uppbætur vegna bifreiðakaupa
   • Uppbætur vegna reksturs bifreiðar
   • Uppbætur v/reksturs bifreiðar
   • Vasapeningar