Nuclear families by municipalities and type of family 1998-2015

 • Dimensions

  • Nuclear families
   • Nuclear families, total
   • Population
  • Municipality
   • Total
   • Aðaldælahreppur
   • Akrahreppur
   • Akranes
   • Akureyri
   • Álftaneshreppur
   • Andakílshreppur
   • Arnarneshreppur
   • Árneshreppur
   • Árskógshreppur
   • Ásahreppur
   • Áshreppur
   • Austurbyggð
   • Austur-Eyjafjallahreppur
   • Austur-Hérað
   • Austur-Landeyjahreppur
   • Bæjarhreppur (A-Skaftafellssýslu)
   • Bæjarhreppur (Strandasýslu)
   • Bárðdælahreppur
   • Biskupstungnahreppur
   • Bláskógabyggð
   • Blönduóssbær
   • Bólstaðarhlíðarhreppur
   • Bolungarvík
   • Borgarbyggð
   • Borgarfjarðarhreppur
   • Borgarfjarðarsveit
   • Borgarhafnarhreppur
   • Borgarhreppur
   • Breiðdalshreppur
   • Broddaneshreppur
   • Búðahreppur
   • Dalabyggð
   • Dalvík
   • Dalvíkurbyggð
   • Djúpárhreppur
   • Djúpavogshreppur
   • Egilsstaðir
   • Eiðahreppur
   • Engihlíðarhreppur
   • Eskifjörður
   • Eyjafjarðarsveit
   • Eyja- og Miklaholtshreppur
   • Eyrarbakkahreppur
   • Fáskrúðsfjarðarhreppur
   • Fellahreppur
   • Fjallabyggð
   • Fjarðabyggð
   • Fljótahreppur
   • Fljótsdalshérað
   • Fljótsdalshreppur
   • Fljótshlíðarhreppur
   • Flóahreppur
   • Fremri-Torfustaðahreppur
   • Garðabær
   • ...
  • Type of family
   • Total
   • Consensual union with children
   • Consensual union without children
   • Father with children
   • Married couple with children
   • Married couple without children
   • Mother with children
   • Not in nuclear families