Tekjur og gjöld leikhúsa 1996-2013

 • Dimensions

  • Skipting
   • Hlutfallsleg skipting, %
   • Þús. kr.
  • Tekjur/gjöld
   • Gjöld alls
   • Tekjur alls
   • Aðrar tekjur
   • Húsnæðiskostnaður
   • Kostun og auglýsingar
   • Laun og launatengd gjöld
   • Miðasala
   • Önnur gjöld
   • Opinber framlög