Sakfellingar eftir brotategundum og kyni 1993-2006

 • Dimensions

  • Brotategund
   • Brot á almannafriði og allsherjarreglu
   • Lög um vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum (heildarlög)
   • Áfengislagabrot
   • Blygðunarsemisbrot
   • Bókhaldslög
   • Brenna með almannahættu
   • Brot á reglum um framfærslu og atvinnuháttum
   • Brot á ýmsum hagsmunum almennings
   • Brot gegn nálgunarbanni/friðhelgi
   • Brot gegn X.-XII. k. alm. hgl.
   • Brot í opinberu starfi
   • Dýraverndarlög
   • Eignaspjöll
   • Fíkniefnabrot
   • Fjárdráttur
   • Fjársvik
   • Frelsisskerðing
   • Höfundalög
   • Húsbrot
   • Klám
   • Kynferðisbrot gegn börnum
   • Lax- og silungsveiðilög
   • Líkamsmeiðing af gáleysi
   • Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
   • Lög um atvinnuréttindi skipstjórnarmanna á íslenskum skipum
   • Lög um atvinnuréttindi vélfræðinga, vélstjóra og vélavarða á íslenskum skipum
   • Lög um eftirlit með skipum
   • Lög um lögskráningu sjómanna
   • Lög um stjórn fiskveiða
   • Lög um umgengni um nytjastofna sjávar
   • Lyfsölulög
   • Manndráp
   • Manndráp af gáleysi
   • Meiri háttar líkamsárás
   • Minni háttar líkamsárás
   • Nauðgun
   • Nytjastuldur
   • Önnur kynferðisleg nauðung eða misnotkun
   • Önnur sérrefsilagabrot
   • Rán
   • Rangur framburður og rangar sakargiftir
   • Sifskaparbrot
   • Siglingalög
   • Skattalagabrot
   • Skjalafals
   • Stórfelld fíkniefnabrot
   • Tékkalög
   • Tilraun til manndráps
   • Tilraun til nauðgunar
   • Tollalagabrot
   • Umferðarlagabrot
   • Vændi
   • Vopnalög
   • Þjófnaður
  • Kyn
   • Karlar
   • Konur