Heildarútgjöld til félagsverndar í mestri sundurliðun 2006-2013

 • Dimensions

  • Eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í kr. á íbúa á verðlagi ársins 1991
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
   • Milljónir króna á verðlagi ársins
   • Milljónir króna á verðlagi ársins 1991
   • Útgjöld á mann
  • Skipting
   • 1.1.1.1 Dagpeningar opinberra aðila
   • 1.1.1.2 Dagpeningar einkaaðila, sjúkrasjóðir
   • 1.1.1 Sjúkra- og slysadagpeningar
   • 1.1.2.1 Sjúklingabætur
   • 1.1.2.2 Aðrar bætur einkaaðila, launagreiðslur í veikindum
   • 1.1.2 Aðrar bætur vegna slysa og veikinda
   • 1.1 Tekjutilfærslur
   • 1.2.1 Sjúkrahúsaþjónusta
   • 1.2.2 Þjónusta við ferlisjúklinga
   • 1.2.3 Hjálpartæki
   • 1.2.3 Lyf
   • 1.2.5 Önnur þjónusta vegna slysa og veikinda
   • 1.2 Þjónusta - heilbrigðismál
   • 1. Slys og veikindi
   • 2.1.1.1.1 Örorkulífeyrir
   • 2.1.1.1.2 Örorkustyrkur
   • 2.1.1.1.3 Barnalífeyrir vegna örorku
   • 2.1.1.1.4 Endurhæfingarlífeyrir
   • 2.1.1.1.5 Heimilisuppbót
   • 2.1.1.1.6 Aðrar bætur vegna örorku og fötlunar
   • 2.1.1.1 Almannatryggingar
   • 2.1.1.2 Lífeyrissjóðir
   • 2.1.1 Örorkulífeyrir (og tengdar bætur)
   • 2.1 Tekjutilfærslur
   • 2.2.1.1.1 Málefni fatlaðra, ríkið
   • 2.2.1.1.2 Þjónusta sveitarfélaga
   • 2.2.1.1.3 Fjárfesting vegna fatlaðra
   • 2.2.1.1 Opinber þjónusta
   • 2.2.1 Dvalarheimili (búseta)
   • 2.2.2.1.1 Heimaþjónusta sveitarfélaga
   • 2.2.2.1 Opinberra aðila
   • 2.2.2 Heimaþjónusta
   • 2.2.3.1 Opinberra aðila
   • 2.2.3 Önnur þjónusta við öryrkja
   • 2.2 Þjónusta
   • 2. Örorka og lífeyrir
   • 3.1.1.1.1 Ellilífeyrir
   • 3.1.1.1.2 Heimilisuppbót
   • 3.1.1.1.3 Aðrar öldrunarbætur
   • 3.1.1.1 Almannatryggingar
   • 3.1.1.2 Lífeyrissjóðir
   • 3.1.1 Ellilífeyrir (og tengdar bætur)
   • 3.1 Tekjutilfærslur
   • 3.2.1.1.1 Dvalarheimili, framlag almannatrygginga
   • 3.2.1.1.2 Dvalarheimili, framlag sveitarfélaga
   • 3.2.1.1 Opinber þjónusta
   • 3.2.1 Dvalarheimili
   • 3.2.2.1.1 Heimaþjónusta sveitarfélaga
   • 3.2.2.1 Opinberra aðila
   • 3.2.2 Heimaþjónusta
   • 3.2.3.1.1 Önnur þjónusta sveitarfélaga
   • 3.2.3.1 Opinberra aðila
   • 3.2.3 Önnur þjónusta við aldraða
   • 3.2 Þjónusta
   • 3. Aldraðir
   • ...