Vergar þáttatekjur atvinnugreina 1997-2013

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • 51.2 Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og lífdýr
   • 51.3 Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru og tóbak
   • 51.4 Heildverslun með fatnað og varning til heimilisnota
   • 51.5 Heildverslun með hráefni og hálfunnin efni önnur en efni úr landbúnaði
   • 51.6 Heildverslun með vélar, tæki og hluti til þeirra
   • 51.7 Önnur heildverslun
   • 51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
   • Alls
   • G: 46 Heildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum
   • G. Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
   • G-I. Heildsala og verslun, samgöngur og geymslusvæði, rekstur veitinga- og gististaða
   • III Alls framleiðsluuppgjör á grunnverði
   • Samtals
   • 01.11 Kornrækt, grasrækt og önnur jarðrækt
   • 01.12 Ræktun grænmetis, ylrækt og garðplöntuframleiðsla
   • 01.1 Jarðyrkja og garðyrkja
   • 01.23 Svínarækt
   • 01.24 Alifuglarækt
   • 01.25.1 Blönduð búfjárrækt
   • 01.25.2 Loðdýrabú
   • 01.25 Önnur búfjárrækt
   • 01.2 Búfjárrækt
   • 01.4 Þjónusta við jarðyrkju og búfjárrækt önnur en dýralækningar
   • 01.5 Dýraveiðar og tengd þjónusta
   • 01 Landbúnaður og dýraveiðar
   • 02 Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta
   • 05.01.1 Togaraútgerð
   • 05.01.2 Útgerð vinnsluskipa
   • 05.01.3 Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó ekki togara og vinnsluskipa
   • 05.01.4 Smábátaútgerð
   • 05.01 Fiskveiðar
   • 05.02 Fiskeldi; veiði í ám og vötnum
   • 05.03 Þjónusta við fiskveiðar
   • 05.0 Fiskveiðar og fiskeldi; þjónusta við fiskveiðar
   • 05 Fiskveiðar
   • 14.2 Malar-, sand- og leirnám
   • 14.3 Nám og vinnsla á steinefnum til efnaiðnaðar og áburðargerðar
   • 14.4 Saltvinnsla
   • 14.5 Nám og vinnsla annarra ótalinna hráefna úr jörðu
   • 14 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
   • 15.11 Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts, þó ekki alifuglakjöts
   • 15.12 Slátrun, vinnsla og geymsla alifuglakjöts
   • 15.13 Kjötiðnaður
   • 15.1 Slátrun og kjötiðnaður
   • 15.20.1 Frysting fiskafurða
   • 15.20.2 Saltfiskverkun
   • 15.20.3 Síldarsöltun
   • 15.20.4 Hersla
   • 15.20.5 Harðfiskverkun
   • 15.20.6 Vinnsla á fersku sjávarfangi
   • 15.20.7 Mjöl- og lýsisvinnsla
   • 15.20.8 Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta
   • 15.20.9 Önnur ótalin fiskvinnsla
   • 15.20 Fiskvinnsla
   • 15.2 Vinnsla sjávarafurða
   • ...
  • Mælikvarði
   • Fast verðlag
   • Verðlag hvers árs