Ráðstöfunartekjur heimilageirans 1994-2014

 • Dimensions

  • Skipting
   • 1. Heildarlaunatekjur
   • 1.1. Launatekjur
   • 1.2. Ökutækjastyrkur
   • 1.2.1. Frádráttur á móti ökutækjastyrk
   • 1.3. Dagpeningar
   • 1.3.1. Frádráttur v. dagpeninga
   • 1.4. Aðrar tekjur ótaldar annars staðar
   • 1.5. Framteljendur m. áætlaðan tekjuskattsstofn
   • 1.6. Framlög atvinnurekenda
   • 1.7. Nettólaun frá útlöndum
   • 1.8. Náms- og rannsóknarstyrkir
   • 1.8.1. Náms- og rannsóknarstyrkir_frádr.bært
   • 2. Rekstrarafgangur einstaklingsfyrirtækja
   • 2.1. Reikn. laun v. atvinnureksturs
   • 2.2. Hreinar tekjur af atvinnurekstri
   • 2.3. Rekstrarafgangur af rekstri íbúðarhúsnæðis
   • 3. Eignatekjur
   • 3.0.1. Þar af óbeint mæld fjármálaþjónusta (FISIM)
   • 3.1. Vextir af bankainnistæðum
   • 3.2. Vextir af eignarskattskyldum verðbréfum
   • 3.3. Vextir af eignarskattsfrjálsum verðbréfum
   • 3.4. Arður af hlutabréfum
   • 3.5.Aðrir minni liðir
   • 4. Tilfærslutekjur
   • 4.1. Greiðslur frá Tryggingastofnun (TR)
   • 4.2. Skattfrjálsar greiðslur frá TR
   • 4.3. Fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögunum
   • 4.4. Greiðslur úr lífeyrissjóðum
   • 4.4.1 Þar af sérstök útborgun séreignarsparnaðar
   • 4.5. Atvinnuleysisbætur
   • 4.6. Barnabótaauki
   • 4.7. Vaxtabætur
   • 4.8. Húsaleigubætur
   • 4.9. Aðrar skattfrjálsar tekjur
   • 4.10. Fæðingarorlofsgreiðslur
   • 4.11. Bætur tjónatrygginga
   • 5. Heildartekjur samtals (5=1+2+3+4)
   • 6. Eignaútgjöld
   • 6.0.1. Þar af óbeint mæld fjármálaþjónusta (FISIM) til frádráttar
   • 6.1. Vaxtagjöld v. íbúðakaupa
   • 6.2. Önnur vaxtagjöld
   • 6.3. Vaxtagjöld v. kaupleiguíbúða
   • 6.4. Leiga af landi
   • 7. Tilfærsluútgjöld
   • 7.1. Skattar á tekjur og eignir
   • 7.1.1. Þar af skattar á söluhagnað
   • 7.2. Tryggingagjald
   • 7.3. Iðgjöld til lífeyrissjóða
   • 7.3.1. Þar af séreignarsparnaður
   • 7.4. Önnur tilfærsluútgjöld
   • 8. Heildarútgjöld samtals (8=6+7)
   • 9. Ráðstöfunartekjur (9=5-8)
   • Breyting ráðstöfunartekna frá fyrra ári, hlutfallstölur
   • 10. Ráðstöfunartekjur á mann, þús.kr.
   • Breyting ráðstöfunartekna á mann, hlutfallstölur
   • 11. Kaupmáttur ráðst.tekna á mann, hlutfallstölur
   • 11. Kaupmáttur ráðst.tekna á mann