Rekstrarafgangur atvinnugreina 1973-2008

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Alls
   • G-51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
   • Samtals
   • 1. Landbúnaður, dýraveiðar, skógrækt og fiskveiðar (A+B)
   • 2. Námugröftur, Iðnaður og veitur (C+D+E)
   • 3. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F)
   • 4. Verslun, hótel og veitingahús, samgöngur og flutningar (G+H+I)
   • 5. Fjármálaþjónusta, fasteignaviðskpti og ýmis sérhæfð þjónusta (J+K)
   • 6. Önnur þjónusta (L-P)
   • A-01 Landbúnaður og dýraveiðar
   • A-02 Skógrækt, skógarhögg og tengd þjónusta
   • A. Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt
   • B-05 Fiskveiðar
   • B. Fiskveiðar
   • C-14 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • C. Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • D-15.1 15.3-15.9 Annar matvæla og drykkjarvöruiðnaður
   • D-15.2 Vinnsla sjávarafurða
   • D-15 Matvæla og drykkjarvöruiðnaður
   • D-16 Tóbaksiðnaður
   • D-17 Textíliðnaður
   • D-18 Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
   • D-19 Leðuriðnaður
   • D-20 Trjáiðnaður
   • D-21 Pappírsiðnaður
   • D-22 Útgáfustarfsemi og prentiðnaður
   • D-23 Framleiðsla á koxi, olíuvörum og kjarnorkueldsneyti
   • D-24 Efnaiðnaður
   • D-25 Gúmmí- og plastvöruframleiðsla
   • D-26 Gler-, leir-, og steinefnaiðnaður
   • D-27 Framleiðsla málma
   • D-28 Málmsmíði og viðgerðir
   • D-29 Vélsmíði og vélaviðgerðir
   • D-30 Framleiðsla á skrifstofuvélum og tölvum
   • D-31 Framleiðsla og viðgerðir annarra ótalinna rafmagnsvéla og -tækja
   • D-32 Framleiðsla og viðgerðir fjarskiptabúnaðar og -tækja
   • D-33 Framleiðsla og viðhald á lækningatækjum, mæli- og rannsóknartækjum, úrum o.fl.
   • D-34 Framleiðsla vélknúinna ökutækja annarra en vélhjóla
   • D-35 Framleiðsla annarra farartækja
   • D-36 Húsgagnaiðnaður og annar ótalinn iðnaður
   • D-37 Endurvinnsla
   • D. Iðnaður
   • E-40 Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • E-41 Vatnsveitur
   • E. Veitur
   • F-45 Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • F. Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • G-50 Sala, viðhald og viðgerðir á bílum o.fl.; bensínstöðvar
   • G-52 Smásala á öðru en bílum og vélhjólum; viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota
   • G. Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta
   • H-55 Hótel og veitingarekstur
   • H. Hótel og veitingahúsarekstur
   • I-60 Samgöngur á landi; flutningar eftir leiðslum
   • I-61 Samgöngur á sjó og vatnaleiðum
   • I-62 Flugsamgöngur
   • ...
  • Ár
   • 1973
   • 1974
   • 1975
   • 1976
   • 1977
   • 1978
   • 1979
   • 1980
   • 1981
   • 1982
   • 1983
   • 1984
   • 1985
   • 1986
   • 1987
   • 1988
   • 1989
   • 1990
   • 1990 nýr grunnur
   • 1991
   • 1992
   • 1993
   • 1994
   • 1995
   • 1996
   • 1997
   • 1997 nýr grunnur
   • 1998
   • 1999
   • 2000
   • 2001
   • 2002
   • 2003
   • 2004
   • 2005
   • 2006
   • 2007
   • 2008
   • 2009