Peningalegar eignir og skuldir almannatrygginga 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
  • Skipting
   • 3212 Sjóður og bankareikningar
   • 3213 Securities other than shares
   • 3218 Viðskiptakröfur
   • 32 Peningalegar eignir
   • 3318 Viðskiptaskuldir
   • 33 Skuldir
   • Hrein peningaleg eign (32-33)