Sundurliðun á félagslegum tilfærslum almannatryggingakerfisins 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Á verðlagi ársins 2007
   • Á verðlagi ársins 2009
   • Á verðlagi ársins 2010
   • Á verðlagi ársins 2011
   • Á verðlagi ársins 2012
   • Á verðlagi ársins 2013
   • Á verðlagi ársins 2014
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
  • Flokkur
   • 1 Sjúkdómar
   • 21 Örorkulífeyrir
   • 22 Tekjutrygging
   • 23 Uppbætur, örorkustyrkur og fleira
   • 2 Örorka og fötlun
   • 31 Ellilífeyrir
   • 32 Tekjutrygging
   • 33 Uppbætur, örorkustyrkur og fleira
   • 3 Öldrun
   • 4 Eftirlifendur
   • 51 Maka og feðralaun
   • 52 Umönnunarbætur
   • 53 Barnalífeyrir
   • 53 Barnalífeyrir
   • 54 Fæðingarorlof
   • 55 Meðlag
   • 5 Fjölskyldur og börn
   • 61 Atvinnuleysisbætur
   • 62 Framlög, styrkir og fleira
   • 6 Atvinnuleysi
   • 7 Aðrar bætur
   • Félagslegar tilfærslur til heimila