Tekju-, gjalda- og fjárstreymisreikningar almannatrygginga 1998-2014

 • Dimensions

  • Skipting
   • 1.1.1 Frá opinberum fyrirtækjum
   • 1.1.2 Vaxtatekjur
   • 1.1.3 Arður og leiga
   • 1.1 Eignatekjur
   • 1.2.1 Skattar á framleiðslu og innflutning
   • 1.2.2 Skattar á tekjur og eignir
   • 1.2 Skatttekjur
   • 1.3.1 Tilfærslur frá opinberum aðilum
   • 1.3.2 Aðrar tekjur
   • 1.3 Aðrar tekjur
   • 1.4 Sala á vöru og þjónustu
   • 1. Rekstrartekjur
   • 2.1.1 Laun og tengd gjöld
   • 2.1.2 Afskriftir
   • 2.1.3 Kaup á vöru og þjónustu
   • 2.1 Rekstrarkostnaður
   • 2.2 Vaxtagjöld
   • 2.3 Framleiðslustyrkir
   • 2.4.1 Til opinberra aðila
   • 2.4.2.1 Frá almannatryggingum
   • 2.4.2.2 Aðrar tekjutilfærslur
   • 2.4.2 Til heimila
   • 2.4.3 Til félagasamtaka
   • 2.4.4 Til útlanda
   • 2.4 Tekjutilfærslur
   • 2.5 Önnur útgjöld
   • 2. Rekstrarútgjöld
   • 3. Samneysla
   • 4. Hreinn sparnaður
   • 5.1 Verg fjármunamyndun
   • 5.2 Afskriftir (-)
   • 5.3.1.1 Til opinberra aðila
   • 5.3.1.2 Til annarra aðila
   • 5.3.1 Veittar fjármagnstilfærslur
   • 5.3 Fjármagnstilfærslur, hreinar
   • 5.4.1 Frá opinberum aðilum
   • 5.4.2 Frá öðrum aðilum
   • 5.4 Fengnar fjármagnstilfærslur
   • 5. Fastafjárútgjöld
   • 6. Tekjuafgangur / -halli
   • 7.1 Sjóður og bankainnistæður
   • 7.2 Verðbréf
   • 7.7 Viðskiptakröfur
   • 7. Peningalegar eignir, hreyfingar
   • 8.7 Viðskiptakröfur
   • 8. Skuldir, hreyfingar