Útgjöld sveitarfélaga eftir hagrænni flokkun og málaflokkum 1998-2014

 • Dimensions

  • Hagræn flokkun
   • Heildarútgjöld sveitarfélaga
   • Fjárfesting sveitarfélaga
   • Samneysla sveitarfélaga
   • Tekjutilfærslur sveitarfélaga
   • Veittar fjármagnstilfærslur
  • Eining
   • Á verðlagi ársins 2007
   • Á verðlagi ársins 2008
   • Á verðlagi ársins 2009
   • Á verðlagi ársins 2010
   • Á verðlagi ársins 2011
   • Á verðlagi ársins 2012
   • Á verðlagi ársins 2013
   • Á verðlagi ársins 2014
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
  • Málaflokkur
   • Útgjöld alls
   • 01 Æðsta stjórnsýsla
   • 02 Varnarmál
   • 03 Löggæsla, réttargæsla og öryggismál
   • 04 Efnahags- og atvinnumál
   • 05 Umhverfismál
   • 06 Húsnæðis-, skipulags- og veitumál
   • 07 Heilbrigðismál
   • 08 Menningar-, íþrótta- og trúmál
   • 09 Menntamál
   • 09 Menntamál
   • 10 Almannatryggingar og velferðarmál
   • 11 Afskriftir