Tekjur sveitarfélaga 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Á verðlagi ársins 2008
   • Á verðlagi ársins 2009
   • Á verðlagi ársins 2010
   • Á verðlagi ársins 2011
   • Á verðlagi ársins 2012
   • Á verðlagi ársins 2013
   • Á verðlagi ársins 2014
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
  • Skipting
   • 1 Heildartekjur
   • 111 Skattar á tekjur og hagnað
   • 1131 Fasteignaskattar
   • 113 Eignarskattar
   • 11452 Neyslu- og leyfisskattar
   • 114 Skattar á vöru og þjónustu
   • 116 Aðrir skattar
   • 11 Skatttekjur
   • 1331 Rekstrarframlög
   • 1332 Fjárfestingarframlög
   • 133 Frá opinberum aðilum
   • 13 Fjárframlög
   • 141 Eignatekjur
   • 1422 Neyslu- og leyfisgjöld
   • 1423 Þjónustutekjur
   • 142 Sala á vöru og þjónustu
   • 1441 Vaxtatekjur
   • 1442 Arðgreiðslur
   • 1445 Leigutekjur
   • 145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
   • 14 Aðrar tekjur