Rekstrarreikningur sveitarfélaga 1998-2014

 • Dimensions

  • Skipting
   • 1 Heildartekjur
   • Heildarútgjöld (2+31)
   • 111 Skattar á tekjur og hagnað
   • 112 Skattar á laungreiðslur og vinnuafl
   • 113 Eignarskattar
   • 114 Skattar á vöru og þjónustu
   • 115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
   • 116 Aðrir skattar
   • 11 Skatttekjur
   • 12 Tryggingagjöld
   • 131 Frá erlendum opinberra aðila
   • 132 Frá alþjóðastofnunum
   • 133 Frá opinberum aðilum
   • 13 Fjárframlög
   • 141 Eignatekjur
   • 142 Sala á vöru og þjónustu
   • 143 Sektir og skaðabætur
   • 144 Frjáls fjárframlög
   • 145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
   • 14 Aðrar tekjur
   • 21 Laun
   • 22 Kaup á vöru og þjónustu
   • 22 Kaup á vöru og þjónustu, nettó
   • 23 Afkriftir (-)
   • 23 Afskriftir
   • 24 Vaxtagjöld
   • 25 Framleiðslustyrkir
   • 261 Til erlendra stjórnvalda
   • 262 Til alþjóðastofnana
   • 263 Til opinberra aðila
   • 26 Fjárframlög
   • 27 Félagslegar tilfærslur til heimila
   • 28 Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
   • 2 Rekstrarútgjöld
   • 311 Fjárfesting í efnislegum eignum
   • 31 Fastafjárútgjöld
   • 3212 Sjóður og bankareikningar
   • 3214 Veitt lán
   • 3215 Hlutafé
   • 3218 Viðskiptakröfur
   • 32 Peningalegar eignir, hreyfingar
   • 3314 Innlendar lántökur
   • 3316 Lífeyrisskuldbindingar
   • 3318 Viðskiptaskuldir
   • 3324 Erlendrar lántökur
   • 33 Skuldir, hreyfingar
   • + Kaup á vöru og þjónustu
   • Lántökur
   • Rekstrarjöfnuður (1-2)
   • - Sala á vöru og þjónustu
   • Samneysla (21+22+23-142)
   • Tekjuafgangur/halli (1-2-31)
   • Verg fjármunamyndun