Peningalegar eignir og skuldir ríkissjóðs 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
  • Skipting
   • 3212 Sjóður og bankareikningar
   • 3213 Verðbréf
   • 3214 Lánveitingar
   • 3215 Hlutafé
   • 3218 Viðskiptakröfur
   • 32 Peningalegar eignir
   • 3313 Verðbréf
   • 3314 Innlendir aðilar
   • 3316 Lífeyrisskuldbindingar
   • 3318 Viðskiptaskuldir
   • 3324 Erlendir aðilar
   • 33 Skuldir
   • 33x4 Lántökur
   • Hrein peningaleg eign (32-33)
   • Hrein peningleg eign (32-33)