Samneysla hins opinbera eftir málaflokkum í mestri sundurliðun 1998-2014

 • Dimensions

  • Málaflokkur
   • Samneysla alls
   • 0111 Æðsta stjórnsýsla og löggjafarvald
   • 0112 Opinber fjármál
   • 0113 Utanríkismál
   • 0121 Efnahagsaðstoð við þróunarlönd og önnur lönd á þróunarstigi
   • 0122 Efnahagsaðstoð í samvinnu við alþjóðastofnanir
   • 0131 Almenn starfsmannamál
   • 0132 Almenn áætlana- og hagskýrslugerð
   • 0133 Önnur almenn þjónusta
   • 014 Grunnrannsóknir
   • 016 Almenn opinber þjónusta, ótalin annars staðar
   • 017 Fjármagnskostnaður
   • 017 Fjármagnskostnaður
   • 018 Almennar tilfærslur milli stjórnsýslustiga
   • 01 Almenn opinber þjónusta
   • 023 Erlend hernaðaraðstoð og friðargæsla
   • 02 Varnarmál
   • 031 Löggæsla
   • 032 Brunavarnir
   • 033 Dómsstólar
   • 034 Fangelsismál
   • 035 Rannsóknir og þróun í löggæslu,réttargæslu og öryggismálum
   • 036 Löggæsla, réttargæsla og öryggismál, ótalin annars staðar
   • 03 Löggæsla, réttargæsla og öryggismál
   • 0411 Almenn efnahags- og viðskiptamál
   • 0412 Almenn vinnumarkaðsmál
   • 0421 Landbúnaður
   • 0422 Skógrækt
   • 0423 Fiskveiðar og aðrar veiðar
   • 0432 Jarðolía og jarðgas
   • 0435 Raforkumál
   • 0436 Orkumál önnur en raforkumál
   • 0442 Iðnaðarstarfsemi
   • 0451 Vegasamgöngur
   • 0452 Sjó- og vatnasamgöngur
   • 0454 Flugsamgöngur
   • 0460 Fjarskipti
   • 0473 Ferðaþjónusta
   • 0481 Rannsóknir & þróun í efnahags-, viðskipta- og vinnumarkaðsmálum
   • 0481 Rannsóknir & þróun í efnahags-, viðskipta- og vinnumarkaðsmálum
   • 0482 Rannsóknir & þróun í landbúnaði, skógrækt, fiskveiðum og öðrum veiðum
   • 0483 Rannsóknir & þróun í eldsneytis- og orkumálum
   • 0484 Rannsóknir & þróun í iðnaðar- og byggingarstarfsemi og námuvinnslu
   • 0487 Rannsóknir og þróun í öðrum atvinnugreinum
   • 0490 Önnur efnahags- og atvinnumál, ótalin annars staðar
   • 04 Efnahags- og atvinnumál
   • 051 Götu- og sorphreinsun
   • 052 Fráveitur
   • 053 Mengunarvarnir
   • 054 Verndun lands og fjölbreytni lífríkis
   • 055 Rannsóknir og þróun í umhverfisvernd
   • 056 Umhverfisvernd, ótalin annars staðar
   • 05 Umhverfisvernd
   • 061 Húsnæðismál
   • 062 Skipulagsmál
   • ...