Tekjur hins opinbera 1990-1998

 • Dimensions

  • Skipting
   • Heildartekjur hins opinbera
   • 10. Sektir
   • 1100 Tekjuskattar einstaklinga
   • 1200 Tekjuskattar fyrirtækja
   • 1300 Fjármagnstekjuskattur
   • 1. Tekjuskattar
   • 2. Tryggingagjöld
   • 3. Launaskattar
   • 4100 Fasteignaskattar
   • 4200 Skattar á nettóeign
   • 4210 Einstaklingar
   • 4220 Félög
   • 4400 Skattar á fjármagnsviðskipti
   • 4600 Sértækir eignarskattar
   • 4. Eignarskattar
   • 5111 Virðisaukaskattur
   • 5121 Vörugjöld
   • 5122 Einkasöluskattur
   • 5123 Tollar og aðflutningsgjöld
   • 5124 Skattar á útflutning
   • 5125 Skattar á fjárfestingu
   • 5126 Sérstakir þjónustuskattar
   • 5127 Skattur á gjaldeyri og erlend viðskipti
   • 5128 Aðrir skattar á sérstakar vörur
   • 5200 Neyslu- og leyfisgjöld
   • 5. Vöru- og þjónustuskattar
   • 6. Aðrir skattar
   • 8200 Arðgreiðslur
   • 8310 Vaxtatekjur
   • 8320 Aðrar eignatekjur
   • 8. Arðgreiðslur og eignatekjur
   • Fjárframlög frá erlendum opinberum aðilum og alþjóðastofnunum
   • Rekstrartekjur
   • Sala á vöru og þjónustu
   • Skatttekjur
   • Sölutekjur og framlög