Sundurliðun á tekjum hins opinbera 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
  • Skipting
   • 1 Heildartekjur
   • 1111 Skattar á tekjur og hagnað, einstaklingar
   • 1112 Skattar á tekjur og hagnað, lögaðilar
   • 1113 Skattur á fjármagnstekjur
   • 111 Skattar á tekjur og hagnað
   • 112 Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
   • 1131 Fasteignaskattar
   • 1132 Skattar á hreina eign, reglubundnir
   • 1133 Erfðafjárskattar
   • 1133 Skattar á fjármála- og fjármagnsviðskipti
   • 1134 Eignarskattar, óreglubundnir
   • 1134 Skattar á fjármála- og fjármagnsviðskipti
   • 1135 Eignarskattar, óreglubundnir
   • 1135 Eignarskattar, reglubundnir ótaldir annars staðar
   • 1136 Eignarskattar, reglubundnir ótaldir annars staðar
   • 113 Eignarskattar
   • 1141 Almennir skattar á vöru og þjónustu
   • 1142 Vörugjöld
   • 1144 Sértækir þjónustuskattar
   • 1145 Neyslu- og leyfisskattar
   • 114 Skattar á vöru og þjónustu
   • 1151 Tollar
   • 1152 Útflutningsgjöld
   • 115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
   • 1161 Skattar á atvinnurekstur
   • 1162 Aðrir skattar ótilgreindir annars staðar
   • 116 Aðrir skattar
   • 11 Skatttekjur
   • 121 Tryggingargjöld vegna almannatrygginga
   • 12 Tryggingargjöld
   • 131 Fjárframlög frá opinberum aðilum, erlendum
   • 132 Fjárframlög frá alþjóðastofnunum
   • 1331 Fjárfestingarframlög
   • 1331 Rekstrarframlög
   • 133 Fjárframlög frá hinu opinbera
   • 13 Fjárframlög
   • 1411 Vaxtatekjur
   • 1412 Arðgreiðslur
   • 1415 Aðrar eignatekjur
   • 141 Eignatekjur
   • 1422 Neyslu- og leyfisgjöld
   • 1423 Þjónustutekjur, frjálsar
   • 142 Sala á vöru og þjónustu
   • 143 Sektir og skaðabætur
   • 1441 Rekstrarframlög
   • 1442 Fjárfestingarframlög
   • 144 Frjáls fjárframlög
   • 145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
   • 14 Aðrar tekjur