Tekjur hins opinbera 1998-2014

 • Dimensions

  • Eining
   • Á verðlagi ársins 2008
   • Á verðlagi ársins 2009
   • Á verðlagi ársins 2010
   • Á verðlagi ársins 2011
   • Á verðlagi ársins 2012
   • Á verðlagi ársins 2013
   • Á verðlagi ársins 2014
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild
  • Skipting
   • 1 Heildartekjur
   • 111 Skattar á tekjur og hagnað
   • 112 Skattar á laungreiðslur og vinnuafl
   • 113 Eignarskattar
   • 114 Skattar á vöru og þjónustu
   • 115 Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
   • 116 Aðrir skattar
   • 11 Skatttekjur
   • 12 Tryggingagjöld
   • 131 Frá erlendum opinberra aðila
   • 132 Frá alþjóðastofnunum
   • 133 Frá opinberum aðilum
   • 13 Fjárframlög
   • 141 Eignatekjur
   • 142 Sala á vöru og þjónustu
   • 143 Sektir og skaðabætur
   • 144 Frjáls fjárframlög
   • 145 Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
   • 14 Aðrar tekjur