Samneysla 1998-2007

 • Dimensions

  • Mælikvarði
   • Á verðlagi ársins 2007
   • Hlutfall af vergri landsframleiðslu, %
   • Í milljónum króna
   • Innbyrðis hlutdeild, %
  • Skipting
   • Samneysla alls
   • 01 Æðsta stjórnsýsla
   • 02 Varnarmál
   • 03 Löggæsla, réttargæsla og öryggismál
   • 04 Efnahags- og atvinnumál
   • 05 Umhverfismál
   • 06 Húsnæðis-, skipulags- og veitumál
   • 07 Heilbrigðismál
   • 08 Menningar-, íþrótta- og trúmál
   • 09 Menntamál
   • 09 Menntamál
   • 10 Almannatryggingar og velferðarmál
   • 11 Afskriftir