Þjóðhagslegur sparnaður og samhengi helstu þjóðhagsstærða 1960-1980

 • Dimensions

  • Skipting
   • 10. Vergur sparnaður (10=9+4)
   • 11. Viðskiptajöfnuður að viðbættum tölulið 6.
   • 12. Hrein fjárfesting (12=9-11)
   • 13. Hreinn sparnaður, hlutfall af landsframleiðslu
   • 14. Vergur sparnaður, hlutfall af landsframleiðslu
   • 1. Verg landsframleiðsla
   • 2.1.1 Vinnulaun
   • 2.1.2 Vextir
   • 2.1. Tekjur frá útlöndum
   • 2.2.1 Vinnulaun
   • 2.2.2 Vextir
   • 2.2. Greiðslur til útlanda
   • 2. Launa- og eignatekjur frá útlöndum nettó
   • 3. Verg þjóðarframleiðsla (3=1+2)
   • 4. Afskriftir fjármunaeignar
   • 5. Hreinar þjóðartekjur (5=3-4)
   • 6. Rekstrarframlög nettó, frá útlöndum
   • 7. Ráðstöfunartekjur þjóðarinnar (7=5+6)
   • 8. Einka- og samneysla
   • 9. Hreinn sparnaður (9=7-8)